Vì một môi trường xanh

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Mọi tổ chức, mọi cá nhân đều phải có trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn cam kết “Vì một môi trường xanh, bảo vệ môi trường gắn với sự phát triển bền vững của Công ty”.

Nhà máy thủy điện Sê San 3A do Công ty quản lý vận hành luôn thực hiện đúng các nội dung trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, không xả các chất ô nhiễm ra môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng năm, các tổ chức tư vấn quan trắc môi trường vào quan trắc môi trường nước, không khí tại Nhà máy với tần suất 04 lần/năm. Tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều đạt chuẩn theo các tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành.

Đối với khâu quản lý chất thải, Công ty đã xây dựng kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường trong Nhà máy. Định kỳ hàng năm, Công ty đã thuê đơn vị có giấy phép hành nghề xử lý chất thải của Nhà máy thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, toàn bộ người lao động trong Công ty tham gia tích cực trong các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh khuôn viên trụ sở làm việc của Công ty và Nhà máy đảm bảo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Hưởng ứng phong trào “nói không với rác thải nhựa”, Công ty đã trang bị cho các phòng làm việc các máy lọc nước và chai đựng nước bằng thủy tinh để thay thế toàn bộ các chai nhựa đóng sẵn sử dụng một lần.

Chung tay bảo vệ môi trường không những giúp cho mọi người được sống trong bầu không khí trong lành, hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên mà còn tạo ra môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” giúp cho người lao động làm việc có hiệu quả, năng suất hơn.

Chất thải nguy hại được lưu giữ riêng biệt trong kho lưu giữ tạm thời

Một góc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Công ty

Người lao động tham gia trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên
khu Quản lý vận hành tại Nhà máy sau giờ làm việc

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Bài và ảnh: Lê Gia Lộc Sơn

  • 25/03/2020 08:43