Truyền thông đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp

Tiếng nói hay ngôn ngữ nói đóng vai trò nền tảng trong truyền thông xã hội. Đó là phương tiện truyền tin thô sơ nhất, nó không lưu giữ được thông tin theo thời gian và khả năng truyền rất hạn chế trong không gian. Tuy nhiên, loài người đã tồn tại rất lâu nhờ phương thức truyền tin này. Có thể nói ngôn ngữ nói góp phần hoàn thiện con người và là một trong những động lực phát triển của loài người thời nguyên thuỷ.

Theo thời gian việc phát minh ra chữ viết mang một tầm vóc xã hội rất to lớn trong xã hội. Ngay sau khi ra đời, chữ viết đã được sử dụng làm kỹ thuật truyền thông và đã biến đổi sâu sắc các phương thức giao lưu tư tưởng và truyền bá thông tin.

Ngày nay, dưới tác động của công nghệ thông tin hiện đại, tri thức và các hoạt động truyền thông ngày càng đóng vai trò chủ yếu, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Với mong muốn được truyền tải sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, văn hóa Công ty và các hoạt động đoàn thể trong Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A theo hai chiều giữa người quản lý đến người lao động và ngược lại. Truyền tải hình ảnh, thương hiệu, năng lực và các dịch vụ cung cấp của Sê San 3A cho công chúng, đối tác bên ngoài biết và cùng hợp tác có lợi. Sê San 3A đã xây dựng kế hoạch hoạt động và từng bước thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông như:

- Công ty đã sử dụng các công cụ truyền thông trực quan như trang thông tin điện tử sesan3a.vn,, fanpage SeSan3A channel để truyền tải thông tin đến người lao động và đối tác. Các thông tin được truyền tải dưới nhiều hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video... và thường xuyên thay đổi những hình ảnh, thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Ngoài ra, các mạng máy tính được sử dụng để kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin một cách nhanh nhất.

- Phân công rõ ràng trong việc tổ chức hoạt động của công tác truyền thông: đối tượng trực tiếp chỉ đạo thực hiện; đơn vị chủ trì thực hiện; nhân sự thực hiện công tác truyền thông của Công ty tại các đơn vị; nhân sự kiểm duyệt tin/bài, người lao động được đào tạo trở thành những cộng tác viên đắc lực trong công tác truyền thông tại Công ty.

- Luôn khen thưởng, khích lệ kịp thời người lao động có nhiều đóng góp cho sự phát triển của truyền thông Công ty.

- Lãnh đạo Công ty luôn tạo một môi trường làm việc cởi mở, thân thiện. Người lao động Công ty được truyền thông những ý kiến, kinh nghiệm trong công việc đến Lãnh đạo để thực hiện mục tiêu, chiến lược của Công ty thông qua các cuộc họp, hội nghị. Người lao động cam kết hành động vì lợi ích của Công ty, luôn nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng.

Người lao động tham luận tại hội nghị người lao động của đơn vị

Giao diện Website sesan3a.vn

Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, ngành truyền thông có rất nhiều tiện ích hỗ trợ sự phát triển của con người. Truyền thông có sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng. Chính nhờ truyền thông mà con người khắp mọi nơi có thể gắn kết với nhau tạo một vòng kết nối bền chặt và sâu rộng. Đây là lý do Sê San 3A coi truyền thông là công cụ hiệu quả đồng hành cùng sự phát triển của đơn vị.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bài và ảnh: Phan Thị Cẩm Liên

  • 19/03/2020 10:50