Sê San 3A nâng cao hiệu quả Kaizen/5S

Môi trường và hiệu quả làm việc là 2 yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Môi trường làm việc sạch sẽ, xanh mát sẽ tạo hứng khởi tinh thần làm việc cao cho mỗi người lao động. Năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã triển khai thực hiện mô hình Kaizen/5S (Sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng) để tạo nên và duy trì một môi trường làm việc thuận tiện, nhanh chóng, chính xác nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Việc thực hiện công tác Kaizen/5S đã đi vào thói quen. Tại nơi làm việc những thứ không cần thiết đã được loại bỏ, những vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và được nhận biết rõ ràng. Máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản và duy trì săn sóc thường xuyên. Môi trường làm việc thoáng mát, sức khỏe người lao động được nâng cao.

Sắp xếp hồ sơ lưu trữ ngăn nắp

Công tác Kaizen/5S được Công ty tổ chức đánh giá theo định kỳ. Việc thực hiện tốt Kaizen/5S đã góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Người lao động có ý thức tự giác cao, có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao. Công tác lưu trữ được nâng cao hiệu quả trong việc sắp xếp hồ sơ khoa học, tìm kiếm nhanh, luôn sẵn sàng, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, cảnh quan làm việc xanh - sạch - đẹp. Kaizen/5S đã mang lại cho Công ty sự thay đổi.

Hồ sơ được lưu trữ theo hệ thống

Nhận thức rõ tầm quan trọng để thực hiện tốt công tác Kaizen/5S, mỗi người lao động cần duy trì và cải tiến trong quản lý, tự giác và chủ động kết hợp nhuần nhuyễn các tiêu chuẩn 5S với công việc để nâng cao năng suất lao động của từng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đồng thời tìm ra những việc chưa làm được và cần cải tiến. Từ ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ là sự lan truyền cảm hứng và tạo động lực làm việc cho các cá nhân khác. Mỗi người lao động tiếp tục duy trì đẩy mạnh thực hiện công tác Kaizen/5S là góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của Công ty.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thoa

  • 04/03/2020 17:04