Thay đổi từng ngày để thành công

“Sự thay đổi hàng ngày và nhiệt huyết của tổ chức và con người Sê San 3A góp phần vào sự thành công của Công ty khi năm 2019 khép lại” là nhận xét của ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tại Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Công ty diễn ra vào ngày 07/02/2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty. Các Trưởng đơn vị trình bày tham luận và đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2020 về công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, nhân sự. Lãnh đạo Công ty đánh giá động lực nội thân trong công việc của người lao động và năng suất lao động cải thiện trong năm 2019 là tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu chiến lược:

MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHIẾN LƯỢC NĂM 2020

Với môi trường làm việc chuyên nghiệp của Công ty, chắc chắn rằng Sê San 3A sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 12/02/2020 16:16