Ngày hội hiến máu tình nguyện Sê San 3A

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Ngày 23/12/2019, lần thứ 3 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Sê San 3A” tại trụ sở Công ty. Đợt này, đã có hơn 30 tình nguyện viên, trong đó có cả những người lao động trên 50 tuổi cũng rất nhiệt tình hưởng ứng và tình nguyện tham gia hiến máu với tinh thần “Vạn trái tim, một tấm lòng”. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211 đã hỗ trợ trong việc thực hiện công tác chuyên môn tiếp nhận máu. Ngày hội đã thu nhận được 30 đơn vị máu từ các tình nguyện viên là người lao động trong Công ty.

Đây là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội và là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Từ đây, nhiều bệnh nhân sẽ được cứu sống nhờ những giọt máu nghĩa tình của người lao động Sê San 3A.

Khai mạc Ngày hội

Ông Nguyễn Tá Thực - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty phát biểu khai mạc Ngày hội

Người lao động Công ty tham gia hiến máu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Phan Thị Cẩm Liên, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 26/12/2019 15:44