Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TV ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP và Kế hoạch số 288-KH/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Công ty về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019. Ngày 19/12/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP, đồng chí Đặng Thị Tuyến - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc ban TCNS TCT Sông Đà - CTCP; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, Đại diện Ban Tổng giám đốc; Đại diện BCH Công Đoàn, Đại diện BCH Đoàn Thanh niên, Đại diện Ban Nữ công, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các Bí thư chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ Công ty đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành, báo cáo đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Các đồng chí dự Hội nghị cho ý kiến thảo luận về báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành trình bày tại Hội nghị đã nhất trí cao các kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ đã nêu trong Báo cáo.

Trên cơ sở kiểm điểm của BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 đề nghị BTV Đảng ủy TCT công nhận.

Về Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí UVBCH đã được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu xếp loại đối với từng đồng chí trong Ban chấp hành theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà - CTCP nhấn mạnh, Đảng ủy phải thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm; tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh việc tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục các tồn tại của tập thể và của từng cá nhân ủy viên BCH, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và tiến tới Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 đạt hiệu quả.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BCH và các Ủy viên BCH đảng bộ Công ty đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và Báo cáo kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành. Qua Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Công ty; các cá nhân Ủy viên BCH nhận thức sâu sắc được các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra và xây dựng chương trình khắc phục các tồn tại ngay trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Xô - Phó Tổng giám đốc đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bài: Phạm Thị Hài, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 25/12/2019 16:00