Sê San 3A triển khai thực hiện đánh giá năng lực người lao động

Doanh nghiệp phát triển bền vững yếu tố con người là quan trọng nhất. Việc đánh giá đúng năng lực của nhân viên sẽ giúp cho doanh nghiệp có cơ sở dự báo về nhân sự trong tương lai, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đang thực hiện đánh giá năng lực của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công việc đáp ứng được mục tiêu sản xuất, kinh doanh Công ty. Để đánh giá chính xác năng lực, người lao động phải hiểu rõ mục đích của việc đánh giá năng lực là để làm gì?

Hiện nay, Sê San 3A đang thực hiện đánh giá năng lực làm việc của người lao động theo từng quý dựa trên kết quả từ phần mềm KPI. Kết quả từ các mục tiêu trên bộ KPI chưa thực sự đánh giá hết được thực chất năng lực của từng người lao động; Từ thực tế của hạn chế trên, bộ phận nhân sự đã đề xuất lên ban Lãnh đạo Công ty về việc áp dụng tính năng “Công việc” để có kết quả thực hiện công việc hàng ngày của từng người lao động. Qua kết quả tổng hợp sẽ phân tích đánh giá về khả năng, năng lực của nhân viên, từ đó có những biện pháp để thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn thông qua các cơ chế khen thưởng, thăng tiến hoặc nếu nhân viên không hoàn thành được mục tiêu công việc đề ra thì cũng sẽ có các biện pháp điều chỉnh để vừa tạo động lực cho nhân viên cố gắng vừa tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội sửa chữa. Mặt khác, Lãnh đạo Công ty cũng có thông tin dự báo về chất lượng nguồn nhân sự trong tương lai để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh Công ty; bố trí nhân sự đúng vị trí, khai thác và phát huy hết năng lực, tiềm năng của người lao động.

Sê San 3A mong muốn thực hiện đánh giá năng lực người lao động một cách chính xác, công bằng, khách quan nhất nhằm tạo động lực làm việc, giúp cải thiện năng suất lao động, hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bài: Hà Văn Tú, ảnh: nguồn sưu tầm từ Internet

  • 05/12/2019 13:40