Đánh giá nội bộ định kỳ ISO lần 2 năm 2019

Hệ thống quản lý ISO cho doanh nghiệp là một công cụ giúp nhà lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp được khoa học và hiệu quả. Trong công việc người lao động hạn chế tối đa những sai sót, năng suất lao động được cải thiện.

Nhằm kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ ISO 9001: 2008 Công ty đã tổ chức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ lần 2/2019, tổ đánh giá gồm Lãnh đạo Công ty (đại diện QMR), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đánh giá viên. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và bản mô tả vị trí công việc, tổ đánh giá đã tập trung đánh giá sự tuân thủ bằng các hình thức phỏng vấn, xem xét hồ sơ, trao đổi thông tin...

Buổi đánh giá diễn ra trong không khí cởi mở, trách nhiệm. Trong quá trình đánh giá đã chỉ ra được những yếu tố không phù hợp, các khuyến nghị và đưa ra những ý kiến đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.

Lãnh đạo Công ty đánh giá trong lần kiểm tra này, các đơn vị tuân thủ thực hiện các quy trình, quy định đã ban hành và khắc phục, phòng ngừa, cải tiến các nội dung không phù hợp của lần đánh giá trước.

Hình ảnh tại buổi đánh giá:

                                                                                                                      Bài: Phạm Thị Hài
                                                                                                                              Ảnh: Phạm Trung Phong
  • 02/12/2019 16:38