Sê San 3A tổ chức hướng dẫn cho người lao động sử dụng phần mềm quản lý

Năng suất lao động là yếu tố then chốt trong năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động, ứng dụng các công cụ phần mềm quản lý nhằm hỗ trợ người lao động làm việc hiệu quả và khoa học. Sê San 3A đã triển khai ứng dụng các phần mềm vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong 3 ngày (ngày 14, 15, 18/11/2019), Công ty tổ chức hướng dẫn cho người lao động tại các đơn vị trực thuộc sử dụng các phần mềm: “Quản lý gói thầu - hợp đồng”; “Quản lý cơ sở dữ liệu”; “Quản lý nhân sự”…

Tại buổi hướng dẫn, người lao động đã tham gia trao đổi, thực hành trên máy tính và được giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để cùng sử dụng các phần mềm một cách hiệu quả. Qua đó, người lao động sử dụng phần mềm đúng mục đích, thực hành thao tác truy cập, cập nhật dữ liệu trên các phần mềm.

Áp dụng các phần mềm trong công tác quản lý được thực hiện chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Người lao động tham gia buổi hướng dẫn phần mềm quản lý nhân sự

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thoa

  • 27/11/2019 10:39