Sê San 3A tổ chức khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp sản xuất

Việc tổ chức khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp mang lại “lợi ích ghép” cho cả doanh nghiệp và người lao động. Khám sức khỏe nghề nghiệp giúp cho người lao động biết được tình trạng sức khỏe của mình. Đồng thời đơn vị, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được tình trạng sức khỏe của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc và góp phần tạo sự phát triển bền vững cho đơn vị.

 Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, ngày 01/11/2019 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho 47 người lao động trực tiếp sản xuất.

Người lao động được bác sỹ tư vấn về sức khỏe bệnh nghề nghiệp

Tại buổi khám, những người lao động thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn được khám chuyên khoa Tai Mũi Họng, đo thính lực đơn âm hoàn chỉnh; sau khi khám bác sỹ tư vấn về sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp phát hiện sớm các triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý liên quan đến sức khỏe, bệnh nghề nghiệp để phòng và có biện pháp chữa trị hiệu quả.

Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm và duy trì đều đặn hàng năm nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa sức khỏe với công việc đang làm, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, bệnh phát sinh liên quan đến yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp; đồng thời thực hiện các giải pháp cụ thể để xử lý các nguyên nhân dễ gây ra bệnh nghề nghiệp.

 

                                                                                                                                                   Bài: Nguyễn Thị Thanh Phương, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 05/11/2019 19:21