Sê San 3A tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu qua mạng

Lựa chọn nhà thầu qua mạng mang lại nhiều hiệu quả và ý nghĩa đối với công tác lựa chọn nhà thầu. Để tiết kiệm thời gian và chi phí trong tất cả các khâu, nâng cao tính cạnh tranh, hạn chế tiêu cực, không cần phát hành tài liệu hồ sơ mời thầu, nộp và tiếp nhận hồ sơ dự thầu theo phương thức trực tiếp. Lựa chọn nhà thầu qua mạng giúp tất cả các quy trình trong lựa chọn nhà thầu đều được thông báo công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời Hệ thống có tính bảo mật cao nên đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong Công ty, ngày 26/10/2019 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A phối hợp với Viện nghiên cứu đào tạo nhân lực và phát triển giáo dục mở lớp bồi dưỡng công tác đấu thầu qua mạng.

Buổi học gồm 30 người lao động và cán bộ quản lý, giảng viên đã truyền đạt lý thuyết về kiến thức thực tế triển khai, áp dụng các thông tư, nghị định và văn bản hiện hành. Trách nhiệm các bên đối với chủ đầu tư, nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ và 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Phương pháp thực hành cách làm một gói thầu, cách đăng tải gói thầu đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh bằng chứng thư số thực hành. Buổi học được diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi.

Kết thúc buổi học, người lao động và cán bộ quản lý đã nắm bắt được kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Toàn cảnh lớp học đấu thầu qua mạng 

                                                                                                                Bài : Trần Thị Kim Hà
                                                                                                                    Ảnh: Quách Lan Phượng
  • 29/10/2019 15:21