Nhận thức đúng chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI là động lực thúc đẩy sự tiến bộ và đóng góp của nhân viên

Mỗi doanh nghiệp luôn cần có quy trình đánh giá công việc để nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của nhân viên. Từ đó, Lãnh đạo sẽ nắm bắt được tiến trình hoạt động kinh doanh đang diễn ra tại doanh nghiệp, hiệu suất làm việc của từng bộ phận, nhân viên. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã và đang hoàn thiện quy trình đánh giá công việc thông qua ứng dụng công cụ đo lường và đánh giá hiệu suất nhân viên KPI (Key performance indicator).

KPI đòi hỏi mỗi cá nhân trong Công ty đều phải chủ động, tích cực tham gia. Việc xây dựng KPI cần được phổ biến sâu rộng đến người lao động, đảm bảo sự đồng tâm, nhất trí từ cấp Lãnh đạo cao nhất cho đến từng nhân viên. Để người lao động thấu hiểu được công cụ KPI, trong 2 ngày: ngày 22 và 23/9/2019, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A phối hợp với Công ty Cloudjet Solutions truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện thành công KPI ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân xác lập chỉ tiêu và thước đo phù hợp với mục tiêu của Công ty.

Tại lớp học, người lao động được chia thành từng nhóm, cùng bàn về những khó khăn khi triển khai đánh giá hiệu suất công việc thông qua công cụ KPI tại Công ty, rà soát và hiệu chỉnh bộ KPI từ cấp Công ty, cấp phòng và các vị trí chức danh để đảm bảo các chỉ tiêu KPI đạt chất lượng. Công ty Cloudjet Solutions hỗ trợ và cùng người lao động hoàn thiện các chỉ tiêu, trọng số đánh giá KPI từ bản mô tả công việc của mỗi cá nhân.

Qua quá trình triển khai, các đơn vị và người lao động đã ngày càng nắm rõ vai trò và áp dụng thuần thục công cụ KPI trong việc định lượng, đo lường chính xác hiệu suất công việc bằng những trọng số, chỉ tiêu. Khi triển khai mỗi cá nhân luôn đặt lợi ích doanh nghiệp lên trên lợi ích của bản thân.

Đối với cấp quản lý: Trưởng đơn vị đánh giá trực quan và minh bạch hơn kết quả công việc của nhân viên, nâng cao chất lượng quy trình đánh giá công việc. Lãnh đạo Công ty có cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của nhân viên, từ đó có chế độ lương thưởng phù hợp. Việc khen thưởng dựa trên trên kết quả đánh giá KPI góp phần khuyến khích và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Người lao động hiểu KPI là công cụ giúp mình làm việc năng động hơn, quản lý tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc một cách khoa học. Nhân viên chủ động biết được mức độ hoàn thành công việc của mình so với mục tiêu đề ra; phát hiện khiếm khuyết và cải thiện trong quá trình đánh giá.

Ông Võ Anh Tuấn – Trưởng phòng Tổng hợp, thành viên thường trực
 Ban KPI Công ty thảo luận tại lớp bồi dưỡng
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức KPI
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài và ảnh: Quách Lan Phượng
  • 25/10/2019 10:16