Sê San 3A hoàn thành kế hoạch 09 tháng đầu năm 2019

Tối ưu hóa các khoản chi phí là giải pháp cứu cánh cho Sê San 3A hoàn thành đạt kế hoạch về lợi nhuận và các chỉ tiêu sản xuất điện trong tình hình thủy văn 09 tháng đầu năm 2019 không thuận lợi, lượng nước về hồ thấp. Đó là nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc Công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý IV/2019 ngày 09/10/2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A.

Chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị quý IV/2019 là ông Nguyễn Doãn Hành - Chủ tịch HĐQT Công ty; tham dự có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị trực thuộc.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong quý III và 9 tháng đầu năm 2019, Công ty đã cơ bản hoàn thành một số mục tiêu mà Hội đồng quản trị giao:

- Đảm bảo lợi nhuận 09 tháng đầu năm 2019 đạt kế hoạch nhờ các giải pháp tối ưu hóa chi phí và dòng tiền.

- Vận hành các tổ máy an toàn cho người, thiết bị và công trình xây dựng; đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Sản lượng điện đạt 287,02/300 triệu kWh đạt 95,67% kế hoạch 9 tháng đầu năm. Nguyên nhân do lượng mưa khu vực Bắc Tây nguyên thấp hơn dự kiến và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nên Nhà máy thủy điện Sê San 3A không đủ nước để phát điện theo kế hoạch.

- Các chỉ tiêu giảm điện tự dùng, hệ số khả dụng, suất sự cố, tỷ lệ dừng máy do sửa chữa, bảo dưỡng đều vượt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện các chương trình tạo động lực làm việc, chăm lo đời sống cho người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Toàn cảnh cuộc họp HĐQT quý IV/2019 của Công ty

Trong những tháng cuối năm 2019, theo dự báo lượng mưa khu vực Tây Nguyên sẽ thấp. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lãnh đạo, điều hành toàn thể người lao động tiếp tục thực hiện các giải pháp trong 09 tháng qua, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn và hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của quý IV và cả năm 2019 đã đề ra.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 14/10/2019 09:59