Sê San 3A huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động cho người lao động thuộc nhóm 4

Công tác an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) có vị trí rất quan trọng và là một trong những yêu cầu khách quan của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động và nâng cao nhận thức cho người lao động về việc chấp hành công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 19/9/2019 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ và đào tạo An Bình tổ chức huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 4 của Nghị định này.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp AT-VSLĐ và người lao động biết cách thực hành AT-VSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất. Qua buổi huấn luyện, người lao động đã hiểu rõ hơn về hệ thống chính sách, pháp luật AT-VSLĐ, mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công tác an toàn vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành công tác AT-VSLĐ, những biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,...

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn xây dựng và duy trì văn hóa an toàn tại nơi làm việc, chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm nơi làm việc an toàn, vệ sinh; chủ động, tích cực thực hiện công tác AT-VSLĐ theo các quy định của pháp luật, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp để góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín của đơn vị.

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2019 nhóm 4

 

                                                                                                                            Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh

                                                                                                                                Ảnh: Quách Lan Phượng

  • 24/09/2019 15:19