Sê San 3A nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và đề ra biện pháp khắc phục về ATVSLĐ trong lao động sản xuất

Ngày 27/5/2019, Công ty đã ban hành kế hoạch số 279/KH-CT về việc đánh giá rủi ro tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2019, đây là cơ sở để người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp sản xuất thực hiện đánh giá rủi ro tại nơi làm việc.

Ngày 09/7/2019, Công ty họp nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và đề ra biện pháp khắc phục tại nhà máy thủy điện Sê San 3A. Chủ trì cuộc họp là ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty, thành phần tham dự là nhân viên phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động của Công ty và đại diện các đơn vị trực tiếp sản xuất. Cuộc họp đã chỉ ra được 18 mối nguy để người sử dụng lao động đề ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động trong lao động, sản xuất của Công ty.

Quá trình lao động sản xuất luôn tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an toàn, thậm chí là tai nạn lao động, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và tính mạng của người lao động. Tuy nhiên chúng ta có thể phòng ngừa và hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn bằng cách thực hiện đánh giá rủi ro trong lao động sản xuất. Để thực hiện được điều này không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà yếu tố then chốt mang lại hiệu quả của công tác đánh giá rủi ro là ở người lao động vì người lao động thường xuyên tiếp xúc với các mối nguy như: trơn, trượt, vật rơi, điện giật, chất dễ cháy, nổ, tiếng ồn, thiếu ánh sáng,….Vậy người sử dụng lao động và người lao động cần tích cực chủ động đánh giá và đề ra biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất với tinh thần và trách nhiệm cao nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

 

                                                                                               Tác giả: Phạm Trung Phong, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 10/07/2019 15:30