Sê San 3A tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 28/6/2019, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP và ông Trương Quốc Phúc – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3-CTCP, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP, Công ty cổ phần năng lượng Bitexco; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký và Cán bộ quản lý Công ty.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Doãn Hành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận… thông qua công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả tỷ lệ các cổ đông biểu quyết đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc Ban Tài chính – kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP tại Sê San 3A thay ông Lương Văn Sơn.

Ông Nguyễn Việt Lương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 3 làm kiểm soát viên tại Sê San 3A thay ông Trần Thế Anh.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các cổ đông, nâng cao thu nhập của người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Người đại diện phần vốn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà – CTCP phát biểu tại Đại hội

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cổ đông

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tác giả; Quách Lan Phượng

  • 01/07/2019 10:35