Đoàn thanh niên Sê San 3A tham dự giải chạy "58 Song Da Challenge"

Từ ngày 17/5 ÷ 02/6/2019, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tham gia giải chạy “58 Song Da Challenge” do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Giải chạy “58 Song Da Challenge” là giải chạy thực tế, theo hình thức online, sử dụng phần mềm Strava để tracking đường chạy, người chạy tự đăng ký, sắp xếp thời gian và chạy trong khoảng thời gian tổ chức giải chạy của Ban tổ chức, được tính kết quả giải chạy theo nhóm và được ghi nhận thành tích trên Website: 84race.com.

Nhóm chạy của Sê San 3A có 8 vận động viên: Nguyễn Thanh Tuấn, Puih Giũ, Cao Lại Thông, Nguyễn Thanh Triều, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Đình Khuê, Trần Quang Tân Sơn, Ksor Thuột đã hoàn thành quãng đường 678,03km, đạt 403,5% số km theo yêu cầu.

Kết quả: Nhóm chạy Sê San 3A đã đạt được giải thưởng “Vượt qua thử thách” và Đoàn Thanh niên Công ty đạt giải “Cơ sở đoàn tiêu biểu”.

Kết quả của nhóm chạy Sê San 3A trên hệ thống

Tham gia giải chạy “58 Song Da Challenge” là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Công ty chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Tổng công ty Sông Đà - CTCP và nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của nhóm chạy Sê San 3A:

Các thành viên nhóm chạy Sê San 3A tham gia giải “58 Song Da Challenge”

Nhóm chạy Sê San 3A cùng nhau xuất phát

 

                                                                                                                        Tác giả: Phạm Trung Phong, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 17/06/2019 10:40