Hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho hoạt động của NMTĐ Sê San 3A năm 2019

Nhằm nâng cao cảnh giác, ý thức chấp hành, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước của nhân dân về công tác đảm bảo công tác an ninh trật tự, an ninh năng lượng quốc gia; bảo vệ tài sản của Nhà nước tại nhà máy thủy điện Sê San 3A và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; hiểu và biết được các quy định trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A. Trong hai ngày 08 và 09/6/2019, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (Sê San 3A) chủ trì, phối kết hợp với Công an huyện IaGrai và Ủy ban nhân dân xã IaKhai tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho hoạt động của nhà máy thủy điện Sê San 3A tại 04 làng (Jăng Krái 1, Jăng Krái 2, Jăng Blo và Nú) thuộc địa phận xã IaKhai - huyện IaGrai - tỉnh Gia Lai.

Tham gia buổi tuyên truyền, đại diện Sê San 3A có ông Nguyễn Viết Sơn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty, ông Phạm Đăng Quang – Quản đốc Phân xưởng vận hành, nhân viên chuyên trách công tác an toàn và đặc biệt trong buổi tuyên truyền có nhân viên của Công ty là người địa phương nên các nội dung đã được truyền thông đến bà con nhân dân đơn giản, dễ hiểu và gần gũi.

Công ty đã phổ biến các quy trình, quy phạm của Nhà nước liên quan đến công tác vận hành hồ chứa, cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực của Nhà máy thủy điện Sê San 3A; các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân khi vào khu vực nguy hiểm của Nhà máy để thực hiện đánh bắt cá, phát nương làm rẫy lấn chiếm đất do Công ty quản lý.

Qua buổi tuyên truyền, bà con nhân dân đã dần hiểu và chấp hành các quy định của Nhà nước để đảm bảo an toàn tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A là công trình trọng điểm của Quốc gia, tránh các vi phạm pháp luật; đồng thời chung tay cùng với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ tài sản của Nhà nước./.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

Ông Nguyễn Viết Sơn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty truyền thông cho bà con
nhân dân tránh đến các khu vực nguy hiểm của NMTĐ Sê San 3A

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 

                                                                                                                                                        Tác giả: Quách Lan Phượng

  • 12/06/2019 13:36