Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

Thực hiện Nghị Quyết số 45/NQ-CT-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về công tác cán bộ Lãnh đạo Công ty.

Ngày 31/5/2019, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Lãnh đạo Công ty:

- Ông Nguyễn Tá Thực giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/5/2019.

- Ông Phạm Xuân Thông giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 22/5/2019.

- Ông Trần Văn Xô tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Tại buổi lễ, ông Đinh Văn Nhẫn - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trao các Quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các nhân sự vừa được bổ nhiệm.

Ông Võ Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổng hợp công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty

Ông Đinh Văn Nhẫn- thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

 

                                                                                                                                             Tác giả: Quách Lan Phượng, ảnh: Phan Văn Thành

  • 03/06/2019 18:03