Giá trị cốt lõi của Công ty áp dụng vào công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng và thực thi văn hóa Công ty được bắt đầu từ những việc cụ thể. Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động sản xuất là một biểu hiện hữu hình trong quá trình xây dựng văn hóa Công ty. Với các giá trị cốt lõi của Công ty là “Trung thực - Trách nhiệm - Thấu hiểu” áp dụng vào công tác ATVSLĐ là rất cần thiết, nhằm hoàn thành mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do nguyên nhân chủ quan. Các giá trị cốt lõi cần được áp dụng vào công tác ATVSLĐ, cụ thể như sau:

Trung thực:

Là thành thực khai báo kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn hoặc các sự cố thiết bị, cháy nổ đã xảy ra trong quá trình thực hiện công việc hoặc các cá nhân vi phạm quy trình, quy phạm liên quan đến công tác ATVSLĐ; như người làm công tác vận hành thì khi thao tác sai dẫn đến sự cố, nếu trung thực khai báo thì việc xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục sẽ nhanh chóng.

Trách nhiệm:

- Chấp hành nội quy, quy trình, quy định và biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, an toàn điện tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về ATVSLĐ trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

- Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị; các thiết bị bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc;

- Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động;

- Chấp hành nghiêm túc chương trình huấn luyện của công ty về công tác ATVSLĐ và an toàn điện.

- Chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình đã làm, trong đó có trách nhiệm thuộc nhiệm vụ được phân công và biết chịu trách nhiệm với những việc làm sai do mình gây ra, như người làm công tác sửa chữa sau khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị xong mà xảy ra sự cố do bản thân gây ra thì phải nhận trách nhiệm phần lỗi về mình, khắc phục sự cố và không đổ lỗi cho người khác.

Thấu hiểu:

 - Khi thực hiện công việc yêu cầu người lao động phải hiểu biết, nắm vững về thiết bị, quy trình, quy định, biện pháp làm việc an toàn.

 - Dân gian có câu “tư tưởng không thông, vác bình không cũng nặng” nên để thực hiện công việc hàng ngày đảm bảo chuẩn xác và an toàn thì người lao động phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn công việc mình phụ trách. Như với người làm công tác vận hành “khi nhấn nút điều khiển thì biết đường điện sẽ cấp đến đâu và thiết bị nào sẽ làm việc” hoặc với người làm công tác sửa chữa “khi thiết bị làm việc bất thường thì người thấu hiểu thiết bị sẽ xác định được nguyên nhân hư hỏng nhanh, xử lý các hư hỏng kịp thời”.

Việc áp dụng giá trị cốt lõi của Công ty vào công tác ATVSLĐ rất cần thiết và luôn cần có sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của người lao động, đó là tiền đề để Công ty ngày càng phát triển bền vững và xây dựng hình ảnh đẹp về công tác an toàn của người lao động Sê San 3A trong lao động sản xuất.

 

                                                                                                                                                                              Tác giả: Phạm Trung Phong

  • 23/05/2019 08:54