Đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI quý I/2019

Hiểu được tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác năng lực, hiệu quả làm việc của mỗi người lao động, ghi nhận những thành tích đóng góp của người lao động vào mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao tính công bằng trong việc khen thưởng và hạn chế tối đa đánh giá theo cảm tính, chủ quan, liên tục tạo động lực cho người lao động. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A triển khai áp dụng thử nghiệm chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI từ đầu năm 2018 và chính thức áp dụng đánh giá từ tháng 01/2019.

Năm 2018, Công ty đã thực hiện đào tạo kiến thức KPI cho cấp Lãnh đạo và toàn thể người lao động. Năm 2019, Công ty đã xây dựng, ban hành và áp dụng quy định thưởng hiệu quả công việc cho người lao động và quy trình đánh giá KPI hàng tháng từ ngày 01/01/2019.

Đối với cấp phòng, phân xưởng các chỉ tiêu KPI được giao theo mục tiêu kinh doanh của Công ty đã được ban hành từ đầu năm với các thẻ điểm cân bằng: Tài chính – Khách hàng – Quy trình nội bộ - Học tập và phát triển. Các Trưởng phòng bám sát các chỉ tiêu chung để xây dựng và đánh giá KPI cho phòng, đồng thời phân rõ trách nhiệm công việc, giao các chỉ tiêu cho từng nhân viên theo đúng bảng mô tả công việc để mỗi nhân viên đóng góp hoàn thành các chỉ tiêu chung của phòng.

Đối với mỗi nhân viên, xây dựng các chỉ tiêu KPI cho từng cá nhân được tùy chỉnh theo bảng mô tả công việc đúng chức danh được giao.

Hàng tháng, các nhân viên tự đánh giá và đính kèm minh chứng cho từng chỉ tiêu hoàn thành, cấp quản lý trực tiếp rà soát điểm của nhân viên, Ban KPI Công ty rà soát điểm số, họp kết quả đánh giá toàn Công ty. Với công thức tính điểm thưởng hàng quý phụ thuộc vào điểm chức danh và tỷ lệ thưởng tương ứng với điểm KPI bình quân trong quý của người lao động.

Tuy nhiên, KPI – là một công cụ đo lường hiệu suất công việc mới được áp dụng vào Công ty nên việc triển khai thực hiện KPI cho từng nhân viên còn chưa phát huy hết các hiệu quả của công cụ này. Các chỉ tiêu giao cho nhân viên tương đối đơn giản nên việc hoàn thành các chỉ tiêu KPI của nhân viên còn dễ dàng đạt được. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI vào Công ty để phát huy hết những hiệu quả mà công cụ này mang lại.

Áp dụng chỉ số đo lường hiệu quả công việc không phải là hệ thống giám sát, phạt hay trừ lương nhân viên mà là công cụ để nhân viên theo dõi hiệu suất làm việc của chính mình từ đó cải tiến để tốt hơn. Áp dụng KPI vào Công ty là để tạo ra năng lượng tích cực trong tổ chức thông qua việc thấu hiểu cảm xúc nhân viên của cấp lãnh đạo. Người lao động cảm giác có ích khi thấy được ý nghĩa công việc của mình thông qua sự đóng góp rõ ràng vào thành tích của phòng/phân xưởng/ công ty. Ngày đánh giá, góp ý và ghi nhận thành tích làm việc theo KPI trong tháng/quý là ngày tạo động lực làm việc cho mọi người và ngày đó được gọi là ngày làm việc hạnh phúc “happy working day”. Cuối cùng ý nghĩa của việc áp dụng KPI là để tạo động lực làm việc mỗi ngày cho các nhân viên, ghi nhận thành tích của nhân viên bằng những phần thưởng vật chất và sự nhìn nhận của đồng nghiệp.

Nhân viên quản lý hệ thống KPI Công ty báo cáo kết quả thực hiện KPI trước Hội đồng đánh giá KPI Công ty
trong cuộc họp đánh giá, xét thưởng hiệu quả công việc theo KPI quý I/2019
 
 
                                                                                                                     Tác giả: Quách Lan Phượng
  • 22/05/2019 14:56