Sê San 3A tập huấn Văn hóa Công ty và kỹ năng truyền thông văn hóa doanh nghiệp

Để thúc đẩy việc thực thi Văn hóa Công ty trở thành nền tảng văn hóa, bền vững đi vào thực tiễn cụ thể trong từng công việc hàng ngày, trong cách ứng xử của mỗi người lao động. Ngày 04/5/2019 Ban chỉ đạo xây dựng Văn hóa Công ty đã tổ chức lớp tập huấn Văn hóa Công ty và kỹ năng truyền thông văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể người lao động trong Công ty.

Tại buổi tập huấn, người lao động được nghe ông Nguyễn Viết Sơn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty truyền đạt những kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp nói chung, vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với mỗi cơ quan, đơn vị; các giá trị Văn hóa của Sê San 3A đã được chia sẻ, chấp nhận và công bố như: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý và phương châm hành động, … Các kỹ năng truyền thông của Cán bộ Công đoàn. Người lao động không chỉ được nghe những kiến thức bằng phương pháp truyền thống nói, nghe, viết mà được thực hành kỹ năng truyền thông về Văn hóa Công ty. Người lao động trực tiếp đóng vai là những cán bộ truyền thông để nâng cao kỹ năng truyền thông của bản thân, từng nhóm cùng nhau bàn bạc và nêu lên những giá trị Văn hóa Công ty trước toàn thể người lao động. Qua buổi tập huấn, từng người lao động sẽ thấu hiểu thêm giá trị cốt lõi của Văn hóa Công ty để mỗi người đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và lan tỏa giá trị Văn hóa Công ty đến với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Xây dựng văn hóa là chìa khóa để doanh nghiệp được trường tồn, việc xây dựng và thực thi Văn hóa Công ty luôn cần phải được vun đắp từ mỗi cá nhân trong Công ty. Nhằm đưa việc thực thi Văn hóa Công ty được hiệu quả và bền vững, khơi gợi nhận thức của người lao động với các giá trị Văn hóa của Công ty, Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn quan tâm, chú trọng xây dựng và thực thi Văn hóa Công ty từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi người lao động là một đại sứ để đưa các giá trị Văn hóa Sê San 3A lan tỏa vào cộng đồng, đem tới khách hàng và đối tác những hình ảnh đẹp nhất về Công ty.

Người lao động đóng vai cán bộ Công đoàn và Lãnh đạo Công ty thực hành các hoạt động truyền thông

Các nhóm thảo luận, thuyết trình về giá trị Văn hóa Công ty

                                                                                                                                                                             Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh

  • 08/05/2019 10:38