Sê San 3A tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

Ngày 11/04/2019, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Văn Quản – Phó bí thư thường trực Đảng ủy TCT Sông Đà – CTCP, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT Sông Đà – CTCP; Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị là ông Đinh Văn Nhẫn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty và ông Nguyễn Tá Thực – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng toàn thể Người lao động.

Tại Hội nghị, ông Đinh Văn Nhẫn – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019.

Ông Nguyễn Tá Thực – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình quản lý và sử dụng các quỹ doanh nghiệp; quỹ tự nguyện; trích nộp kinh phí công đoàn; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động tại các tổ công đoàn và ý kiến của người lao động đối với người sử dụng lao động năm 2019.

Ông Trần Văn Xô – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; nội quy quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc năm 2018.

Theo đó, năm 2018, Sê San 3A đã thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, sản lượng điện sản xuất đạt 492,07/410 triệu kWh kế hoạch, bằng 120,17% kế hoạch; vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy, suất sự cố bằng 0; doanh thu đạt 119,53 % kế hoạch.

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, Công ty thực hiện đúng các cam kết trong thỏa ước lao động tập thể, chấp hành đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và khen thưởng, phúc lợi đối với người lao động kịp thời, đúng quy định; Công ty trả lương cho người lao động theo phương pháp 3P và thực hiện đánh giá năng lực của người lao động theo vị trí/chức danh công việc đảm nhận đảm bảo tính công bằng, khách quan. Tiền lương bình quân thực hiện của người lao động trong năm 2018 tăng so với tiền lương bình quân thực hiện năm 2017.

Công ty quan tâm chăm lo kịp thời đến chất lượng cuộc sống của người lao động, qua đó tạo động lực và tâm lý làm việc thoải mái, yên tâm gắn bó, cống hiến hết năng lực của mình vào sự phát triển bền vững Công ty. Các hoạt động đoàn thể văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức ý nghĩa thiết thực hướng tới sự gắn kết cho người lao động và khuyến khích sáng tạo, tạo sức mạnh tập thể.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Đinh Văn Nhẫn – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018,
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019
Ông Nguyễn Tá Thực – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình quản lý và sử dụng các quỹ,
kết quả tổ chức HNNLĐ tại các tổ công đoàn
Ông Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT,
Chủ tịch Công đoàn TCT Sông Đà – CTCP phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trực tiếp người lao động các phòng, phân xưởng của Công ty tham luận nhiều ý kiến về các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Đoàn chủ tịch đã trả lời thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của người lao động.
Ông Dương Công Hoan – Phó Trưởng phòng Tổng hợp tham luận tại Hội nghị

Ông Đinh Văn Nhẫn – Tổng giám đốc Công ty trả lời những tham luận của Người Lao động tại Hội Nghị

Tại hội nghị, Ban Lãnh đạo Công ty đã biểu dương và khen thưởng các thành tích xuất sắc của người lao động trong năm 2018.

Ông Phạm Văn Quản và ông Đinh Văn Nhẫn trao tặng
Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam cho Người lao động

Ông Phạm Văn Quản và ông Đinh Văn Nhẫn trao tặng Giấy khen
của Công đoàn TCT Sông Đà - CTCP cho các tổ Công đoàn

Ông Đinh Văn Nhẫn và ông Nguyễn Tá Thực trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho Người lao động

Ông Đinh Văn Nhẫn và ông Trần Văn Xô trao tặng giấy chứng nhận sáng kiến lần 1/2019
cho 02 tác giả của 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty đã nêu rõ nhiệm vụ năm 2019 là rất nặng nề, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Người lao động đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 

                                                                                                                                                              Tác giả: Quách Lan Phượng

  • 12/04/2019 19:49