Nâng cao trách nhiệm của người lao động trong công tác phòng cháy và chữa cháy

Công tác phòng cháy và chữa cháy đã trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn xã hội, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã được quy định cụ thể trong Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Trong năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A không để xảy ra sự cố cháy nổ, nhưng rõ ràng nguy cơ cháy nổ vẫn luôn thường trực và việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là rất quan trọng. Những giải pháp PCCC Công ty đã thực hiện như tổ chức công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), huấn luyện nghiệp vụ công tác PCCC&CNCH, thực tập phương án PCCC&CNCH, kiểm tra định kỳ công tác PCCC&CNCH hàng quý, đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC, kiện toàn đội PCCC cơ sở, khắc phục những tồn tại của hệ thống báo cháy nhà máy, phát quang các khu vực xung quanh nhà máy để tránh cháy lan…. với mục đích nâng cao nghiệp vụ PCCC cho người lao động, nâng cao sự tin cậy của phương tiện PCCC và tính sẵn sàng khi có cháy xảy ra.

Toàn thể Người lao động của Công ty được tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC – CNCH hàng năm

Hiện tại, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vào cao điểm mùa khô, việc PCCC trở thành vấn đề cấp thiết cần được quan tâm hơn nữa. Công ty đã đưa mục tiêu không để xảy ra sự cố cháy, nổ vào chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) để đánh giá người lao động hàng tháng. Để công tác PCCC của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra, mỗi người lao động cần nâng cao ý thức trách nghiệm của mình trong công tác PCCC, cụ thể:
- Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy trình, quy định liên quan đến công tác PCCC&CNCH của Công ty và của Pháp luật.
- Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về PCCC; sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện PCCC thông dụng.
- Tham gia các hoạt động PCCC&CNCH ở nơi làm việc, khu vực sản xuất, khu quản lý vận hành. Kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo đơn vị về các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC tại đơn vị của mình.
- Bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, dụng cụ có nguy cơ cháy, nổ khác và trong bảo quản, sử dụng chất cháy, chất nguy hiểm về cháy, nổ.
- Thông báo kịp thời nguy cơ xảy ra cháy, nổ hoặc có cháy, nổ, ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC.        
- Thực hiện ngay việc chữa cháy khi phát hiện có cháy hoặc khi được huy động vào việc chữa cháy.
Công tác an toàn lao động nói chung và công tác PCCC nói riêng luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm với nhiều giải pháp thực hiện, cùng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của người lao động trong công tác PCCC, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC tại các khu vực do Công ty quản lý.

Một số hình ảnh các vụ cháy đã xảy ra trong nước:

Hiện trường vụ cháy khu thương mại Đắk Lắk - theo congly.vn

 

Cảnh tượng tan hoang sau đám cháy tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3- theo cafef.vn

 

                                                                                                                                                    Tác giả: Phạm Trung Phong

 

  • 12/03/2019 09:30