Sê San 3A tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 14/01/2019, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Doãn Hành – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Tá Thực – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, thành viên HĐQT Công ty; ông Võ Thành Trung - Phó chủ tịch HĐQT Công ty, ông Đinh Văn Nhẫn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty; các ông là thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cùng toàn thể Người lao động.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tá Thực – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty.
Ông Đinh Văn Nhẫn – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty đã biểu dương kết quả công tác xây dựng Đảng, kết quả sản xuất kinh doanh của Đảng bộ và Công ty. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Quản trị và điều hành chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Công ty, Sê San 3A đã thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đề ra, cụ thể:
- Điện sản xuất: đạt 492,07/410 triệu kWh, bằng 120,17 % kế hoạch;
- Vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy. Suất sự cố bằng 0.
- Tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố đạt yêu cầu so với kế hoạch.
- Năng suất lao động khối sản xuất trực tiếp tăng thêm hơn 34%.
- Áp dụng có hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Trong năm 2018, 09 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người lao động được công nhận, áp dụng vào sản xuất được Lãnh đạo Công ty biểu dương khen thưởng tại Hội nghị.
- Công tác sửa chữa lớn: đã hoàn thành đại tu tổ máy H2, tiểu tu tổ máy H1 đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ.
- Công tác tổ chức nhân sự: Sắp xếp, bố trí lại lao động trực tiếp và lao động gián tiếp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với định hướng và chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao hiệu suất lao động khối sản xuất trực tiếp.
Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo
tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019
 
Ông Nguyễn Tá Thực – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty
 
Ông Nguyễn Doãn Hành Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Người lao động trong Công ty đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận về công tác vận hành an toàn các tổ máy; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thường xuyên và định kỳ, công tác triển khai các gói thầu và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
 
Ông Phạm Đăng Quang – Quản đốc PXVH trình bày tham luận về công tác quản lý vận hành nhà máy
 
Ông Trần Văn Viên – Trưởng phòng QLKT trình bày tham luận về công tác quản lý kỹ thuật 
 
Ông Nguyễn Văn Quang – Phó phòng TCKT-KT trình bày tham luận về công tác đấu thầu
 
Ông Ngô Văn Lợi – Quản đốc PXSC trình bày tham luận về công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị
 
Ban Lãnh đạo Công ty trao tặng giấy chứng nhận sáng kiến lần 2/2018 cho các tác giả của 05 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Người lao động quyết tâm đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 
 
                                                                                                                                                                           Tác giả: Quách Lan Phượng
  • 15/01/2019 16:58