Con người là yếu tố quan trọng nhất của Công ty

Sự tồn tại và phát triển của Công ty phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực như: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật và người lao động, các yếu tố này có mỗi quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng yếu tố con người thì không thể.

Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực sự hiệu quả. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty đã rà soát lại lực lượng lao động của Công ty dựa trên cơ sở năng lực, sở trường công tác, trình độ chuyên môn và kết quả đánh giá công việc tháng, quý, năm của nhiều năm trước để bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động đảm bảo khoa học, đúng năng lực, sở trường và mang tính ổn định.

Trong năm 2018, qua 02 đợt sắp xếp, bố trí lại nhân sự đã cho thấy hiệu quả công việc ở từng đơn vị, từng người lao động được phát huy và hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.

Lực lượng đi ca vận hành nhà máy trước đây mỗi ca 05 người qua kiểm tra, sát hạch lại chức danh và bố trí lại mỗi ca trực chỉ còn 03 người, không vì thế mà hiệu quả công việc giảm xuống mà ngược lại năng suất lao động và hiệu quả công việc tăng lên, có thể nói đây là lực lượng đi ca tinh nhuệ nhất của nhà máy thủy điện Sê San 3A trong thời điểm hiện tại, số lao động còn lại được điều động sang thực hiện công tác sửa chữa nhà máy vì lực lượng này hiểu rất rõ về thiết bị và các khiếm khuyết của thiết bị để đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục đảm bảo nhà máy vận hành an toàn và không để xảy ra sự cố nào trong năm 2018. Đồng thời cũng thực hiện bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động gián tiếp tại các phòng chức năng, đến nay lực lượng lao động được điều động, luân chuyển ở các bộ phận đều phát huy được năng lực và sở trường công tác. Đặc biệt tại các vị trí công việc như: thanh tra - pháp chế; đấu thầu; mua sắm vật tư; đào tạo; truyền thông,... đã phát huy được năng lực, sở trường của mỗi người lao động.

Khi hiệu quả công việc ở mỗi đơn vị, mỗi vị trí chức danh công việc, mỗi người lao động được tăng lên, năng suất lao động tăng thì thu nhập của người lao động cũng được tăng lên tương ứng. Từ đó đã tạo thành một động lực rất lớn cho người lao động trong toàn Công ty, ở mỗi đơn vị, mỗi vị trí công việc đều hăng say lao động, cống hiến hết khả năng và sức lực để xây dựng đơn vị, Công ty ngày một phát triển bền vững.

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Tác giả: Nguyễn Viết Sơn

  • 15/01/2019 16:05