Tái cấu trúc và quản trị nhân sự

Đối với mỗi doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Thực hiện tái cấu trúc và quản trị nhân sự là một công việc đầy khó khăn, đòi hỏi sự sáng suốt của các CEO.

Năm 2013, tại chương trình thường niên “Ngày Nhân sự Việt Nam - HRDay 2013” đã diễn ra tại Hà Nội quy tụ hơn 1000 CEO, CPO của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến thảo luận và trao đổi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về tái cấu trúc tổ chức và quản trị nhân sự vượt khủng hoảng. Với chủ đề “Lãnh đạo vượt khủng hoảng”, các diễn giả tham dự đã đưa ra nhiều quan điểm về quản trị nhân sự cũng như vấn đề tiết giảm chi phí ra sao và hướng giải quyết tối ưu như thế nào. Đưa ra quan điểm: “trong khủng hoảng thay vì cắt giảm hay hạ lương nhân viên, doanh nghiệp có thể khích lệ nhân viên làm việc nhiều hơn”, các diễn giả phân tích công việc đầu tiên của tái cấu trúc là tiến hành cắt giảm chi phí trên toàn hệ thống, rà soát một loạt các chi phí có thể cắt giảm. Sau đó, doanh nghiệp đánh giá lại nhân sự để sắp xếp các nhân sự vào vị trí phù hợp với khả năng và sở trường của họ. Cắt giảm nhân sự, chi phí nhân sự là điều cuối cùng doanh nghiệp phải làm. Chính sách này giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực hiện tại, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí nhân sự mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự gắn kết giữa nhân viên với doanh nghiệp.

Ông Bob Nelson, Phó chủ tịch phụ trách kế hoạch tài chính của nhà bán lẻ hàng đầu tại Mỹ Costco nói: "Thay vì sa thải nhân viên, chúng tôi cắt giảm triệt để những chi phí không cần thiết”.

Vậy trong quản trị và tái cấu trúc của mỗi doanh nghiệp:

- Ðiều quyết định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là những con người có học vấn cao, được đào tạo tốt, có đạo đức, có văn hóa và biết cách làm việc có hiệu quả....Giáo sư tiến sĩ Gary Backer đạt Giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1992 cho rằng các công ty nên tính toán, phân chia hợp lý cho chăm sóc sức khỏe, huấn luyện, nâng cao trình độ người lao động để đạt năng suất cao nhất. Chi phí cho giáo dục, đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân viên phải được xem như một hình thức đầu tư....

- Việc cắt giảm nhân sự là phương án cuối cùng mà doanh nghiệp phải làm. Thay vì cắt giảm hay hạ lương nhân viên, doanh nghiệp có thể tiết giảm các chi phí, sắp xếp lại lao động, khích lệ nhân viên làm thêm việc.

                                                                                                                                                                                 Tác giả: Quách Lan Phượng
                                                                                                                                                                           Tham khảo các nguồn tin từ Internet
  • 09/01/2019 09:31