Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tinh thần trách nhiệm là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại, sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Tinh thần trách nhiệm luôn biểu hiện cụ thể qua lối sống và làm việc của mỗi người.

Khi đi làm, mỗi người chúng ta đều mong muốn nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp. Để có được sự tin tưởng đó, người lao động phải luôn có trách nhiệm trong công việc. Vậy, làm thế nào để bản thân chúng ta trở thành người có trách nhiệm trong công việc?

Trách nhiệm với bản thân: Có mục tiêu rõ ràng trong các lĩnh vực của cuộc sống, lên kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra, bỏ thói quen trì hoãn và lãng phí thời gian, không ngừng học hỏi cũng như luôn giữ tính kỷ luật để rèn luyện bản thân.

Trách nhiệm với đồng nghiệp: Xoá bỏ những định kiến với mọi người, không làm ảnh hưởng đến công việc, việc chung của phòng ban, tránh những xung đột không đáng có tại cơ quan, luôn gương mẫu trước các đồng nghiệp, chủ động hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc; lắng nghe, đón nhận những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp.

Trách nhiệm với Công Ty: Nhận thức rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong tổ chức, có ý thức tiết kiệm và bảo vệ các tài sản của Công ty, làm việc trên tinh thần hết việc chứ không hết giờ, hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, luôn tự tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc tốt nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc mỗi ngày.

Trách nhiệm với đối tác: Tôn trọng đối tác khách hàng, cam kết thực hiện những gì đã hứa, quan tâm đến những rủi ro, đồng cảm với những khó khăn của đối tác và luôn giúp cho các đối tác hài lòng.

Với mỗi thành viên của Sê San 3A, hai từ “Trách nhiệm” đồng nghĩa với việc hoàn thành công việc được giao kịp thời và chính xác với ý thức trách nhiệm cao, thái độ làm việc tích cực “Khi được giao nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, trí lực ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nội tâm của cá nhân mình”.

Thành quả mỗi người lao động làm việc trách nhiệm sẽ thúc đẩy thành công trong công việc chung

                        

                                                                                                                                                              Tác giả: Phạm Thị Hài

  • 09/01/2019 09:25