Bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Sê San 3A

Thực hiện kế hoạch sửa chữa năm 2019, ngày 02/01/2019, tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Sê San 3A có công suất 54MW đã dừng và tách khỏi hệ thống lưới điện Quốc gia để phục vụ bảo dưỡng định kỳ sau một năm vận hành theo quy định.

Thời gian thực hiện bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2 dự kiến 10 ngày. Các hạng mục bảo dưỡng bao gồm: Tuyến năng lượng, tuabine thủy lực, thiết bị tuabine, máy phát, máy biến áp T2, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống đo lường,…

Công tác bảo dưỡng định kỳ nhằm mục đích bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị có nguy cơ tiềm ẩn khả năng hư hỏng gây ra sự cố thiết bị trong quá trình vận hành, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà chế tạo và của Ngành điện, góp phần vào việc vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả cho tổ máy trong năm 2019.

Một số hình ảnh bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2:

Rút cực từ để kiểm tra máy phát

Xử lý độ lệch của chốt secvomotor điều khiển cánh hướng nước

Thí nghiệm máy cắt đầu cực

Lắp van phân phối của hệ thống điều tốc tuabine

                                                                                                                                                      Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương

  • 07/01/2019 11:23