Sê San 3A thực hiện dịch vụ sửa chữa tại nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2A

Thực hiện hợp đồng sửa chữa thiết bị giữa Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A và Công ty TNHH thủy điện Tây Nguyên, ngày 03/10/2018 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện công tác sửa chữa các tổ máy H1, H2 và H3 nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2A.

Kỹ sư và công nhân kỹ thuật của Phân xưởng sửa chữa Sê San 3A thực hiện sửa chữa nhà máy ĐăkSrông 2A

Thực hiện công tác sửa chữa nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2A, Sê San 3A chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị theo phương án kỹ thuật đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Công nhân sửa chữa Sê San 3A xử lý xâm thực bánh xe công tác nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2A

Công nhân sửa chữa Sê San 3A hàn xử lý xâm thực bánh xe công tác nhà máy thủy điện ĐakSrông 2A

Ngày 09/10/2018, đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật Phân xưởng sửa chữa của Sê San 3A đã thực hiện xong công tác sửa chữa tổ máy H1 nhà máy thủy điện ĐăkSrông 2A đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để đưa tổ máy vào vận hành. Công tác sửa chữa các tổ máy H2 và H3 của chủ đầu tư sẽ được Sê San 3A tiếp tục thực hiện trong thời gian tới theo đúng tiến độ và chất lượng trong hợp đồng.

                                                                                                                                                                                              Tác giả: Quách Lan Phượng

  • 11/10/2018 09:40