Số / Ký hiệu

Bản tin Pháp Luật số 06/2019

Tên văn bản

Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 06/2019

Ngày ban hành

26/06/2019

Đơn vị ban hành

Bộ phận Thanh tra - Pháp chế 

Loại văn bản

Văn bản 

Người ký

Đinh Văn Nhẫn 

Trích yếu

Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 06/2019 

File văn bản

Liên kết
Số lượt truy cập 438.716