Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Đội công tác thực hiện tháo Stato tổ máy

Đội công tác thực hiện lắp đặt Roto máy phát

Đội công tác thực hiện bảo dưỡng, lắp đặt Ổ hướng dưới máy phát

Vệ sinh, bảo dướng buồng bánh xe công tác

Hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Sử Pán

Liên kết
Số lượt truy cập 1.648.791