Thí nghiệm Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 1, trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và Nhà máy điện gió Ia Pết Đăk Đoa 2

Thí nghiệm máy cắt 500kV tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 3

Thí nghiệm máy biến áp 500kV tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 3

Đo, kiểm tra cuộn đóng, cuộn cắt máy cắt 500kV

Đội công tác trung tâm dịch vụ Nhà máy điện Sê San 3A (PSS) thực hiện thí nghiệm tại Nhà máy phong điện Ia Pết - Đak Đoa 1&2

Liên kết
Số lượt truy cập 1.648.823