Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Định Bình

Cẩu tháo rotor máy phát

Lắp đặt bánh xe công tác

Căn chỉnh giá chữ thập

Lắp đặt rotor máy phát

Thí nghiệm máy biến áp

Hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy thủy điện Đinh Bình

Liên kết
Số lượt truy cập 1.648.796