Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Ông Vũ Tiến Hưng - UVBCH Đảng bộ Công ty, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty năm 2021

Ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021

Ông Võ Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổng hợp tham luận tại Hội nghị

Ông Phạm Đăng Quang - Quản đốc PXVH tham luận tại Hội nghị

Ông Ngô Văn Lợi - Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nhà máy điện tham luận tại Hội nghị

Ông Trần Văn Viên - Trưởng phòng QLKT tham luận tại Hội nghị

Ông Phạm Trung Phong - Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch tham luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tá Thực kết luận các nội dung tại Hội nghị

Hội đồng quản trị Công ty chụp ảnh lưu niệm

Toàn thể người lao động Công ty chụp ảnh lưu niệm

Liên kết
Số lượt truy cập 1.319.346