Cung cấp dịch vụ nhà máy điện năm 2021

Bảo dưỡng, sửa chữa NMTĐ Sông Giang 2

Bảo dưỡng, sửa chữa NMTĐ ĐakĐring

Hút chân không, lọc dầu MBA của nhà máy phong điện Yang Trung

Liên kết
Số lượt truy cập 1.267.430