An sinh xã hội

Trao tiền ủng hộ quỹ vacxin COVID-19 cho UB MTTQ tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum

Hiên máu nhân đạo hàng năm

Thăm làng Dip - huyện ChưPah là làng tái định cư của Công trình NMTĐ Sê San 3A

Liên kết
Số lượt truy cập 1.267.294