Hội nghị người lao động Công ty năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị

Người lao động tham gia ý kiến tại Hội nghị

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty trả lời các ý kiến của người lao động tại Hội nghị

Người lao động tham gia khảo sát ý kiến về môi trường làm việc

Người sử dụng lao động - Tổng giám đốc Công ty và người đại diện lao động - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký thỏa ước lao động năm 2021

Công ty khen thưởng sáng kiến cho kỹ sư Phan Hồ Mỹ

Lãnh đạo và người lao động Công ty chụp ảnh lưu niệm

Liên kết
Số lượt truy cập 1.729.074