Sê San 3A lần đầu tự thay thế, khôi phục cách điện thanh dẫn máy phát hỏng cách điện

Tháo cực từ máy phát H2

Hàn tháo thanh cầu nối thanh dẫn máy phát

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác thực hiện các phương án tại hiện trường

Lắp thanh dẫn đã được xử lý cách điện đạt yêu cầu vào máy phát

Hàn cầu nối thanh dẫn máy phát

Đã hoàn thành việc đưa thanh dẫn đảm bảo cách điện vào vận hành

Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm tại hiện trường khi tổ máy H2 phát điện sau khi khôi phục cách điện các thanh dẫn bị hỏng cách điện

Liên kết
Số lượt truy cập 1.729.118