Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử và VHDN của ngành điện, của EVN Genco 3 và các đơn vị hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Liên kết
Số lượt truy cập 595.253