Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Liên kết
Số lượt truy cập 245.563