Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.