Sê San 3A thực hiện dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị cơ, điện đồng bộ nhà máy và trạm biến áp 110kV, đào tạo vận hành tại nhà máy thủy điện Đăk Glun2