Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện

  • 08/03/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Chi tiết...


73 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện

  • 22/08/2017

Đến hết năm 2016, đã có 73 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất đặt 17.292 MW, chiếm 46% tổng công suất đặt toàn hệ thống và tăng 2.820 MW so với năm 2015.

Chi tiết...


Tháng 1/2017: Thị trường điện hoạt động ổn định

  • 08/03/2017

Tính đến cuối tháng 1/2017, có 75 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, với tổng công suất đặt là 20.676 MW trên tổng số 41.712 MW toàn hệ thống (chiếm gần 49,6%), tăng 2 nhà máy so với cuối năm 2016.

Chi tiết...


2