Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện

  • 08/03/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Chi tiết...


73 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện

  • 22/08/2017

Đến hết năm 2016, đã có 73 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất đặt 17.292 MW, chiếm 46% tổng công suất đặt toàn hệ thống và tăng 2.820 MW so với năm 2015.

Chi tiết...


Tháng 1/2017: Thị trường điện hoạt động ổn định

  • 08/03/2017

Tính đến cuối tháng 1/2017, có 75 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, với tổng công suất đặt là 20.676 MW trên tổng số 41.712 MW toàn hệ thống (chiếm gần 49,6%), tăng 2 nhà máy so với cuối năm 2016.

Chi tiết...


Công nghệ mới của Rosatom ứng dụng thành công tại Ấn Độ

  • 08/03/2017

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam với hai hệ thống lò phản ứng VVER-1000 có tổng công suất 2.000 MW được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác giữa Liên bang Nga và Ấn Độ

Chi tiết...


Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Tua bin cột nước thấp

  • 08/03/2017

Tuabin Thủy điện có chức năng chuyển đổi năng lượng của dòng nước (thủy năng) thành chuyển động quay (cơ năng), thông qua kết nối trục với máy phát điện để biến năng lượng nước thành điện năng, là bộ phận quan trọng của một Nhà máy Thủy điện (NMTĐ)

Chi tiết...


Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp

  • 08/03/2017

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp cũng là nguồn nội lực to lớn của mỗi doanh nghiệp

Chi tiết...


1